Zprávy Lékařů bez hranic 

Za vznikem Lékařů bez hranic stála touha jednat i informovat, léčit i svědčit. To vše platí dodnes. Základní součástí našeho poslání je informování o tom, kde a proč působíme.

Přihlaste se k odběru zpráv od Lékařů bez hranic a my vám budeme pravidelně posílat výběr nejdůležitějších aktualit.


Tímto uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) svůj dobrovolný souhlas k tomu, aby organizace Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., IČO: 28476654, se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 18000 zpracovávala jako správce osobních údajů, mnou poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, email), a to pro následující účely zpracování:
  • informování o aktivitách Lékařů bez hranic a sdělení o budoucích akcích organizovaných Lékaři bez hranic    
Uvedené kategorie osobních údajů zpracovávají Lékaři bez hranic na základě souhlasu, který je udělen na dobu 3 let. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
 
Udělením tohoto souhlasu beru dále na vědomí, že mám v souvislosti s tímto zpracováním zejména následující práva:
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz;
  • právo na omezení zpracování, pokud je k tomu dán zákonný důvod;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • právo vznést námitku;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
* označuje požadovanou položku