INSCHRIJVEN

Vul hieronder jouw gegevens in om lid te worden van BVVS. 

Betalingscondities
Ondergetekende verleent hierbij tot (schriftelijke) wederopzegging een machtiging aan de penningmeester van businessclub 'Vrienden van Speco' om van zijn/haar giro/bankrekening automatisch de jaarlijkse contributie af te schrijven. Alleen automatische inschrijving is mogelijk. Gewone leden: € 16,--; bijzondere leden € 11,-- en aspirant-leden: € 7,--. Bij inschrijving in de tweede helft van het verenigingsjaar geldt eenmalig - dus voor dat verenigingsjaar - een contributie van de helft van het jaarbedrag. Aspirant Lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een Gewoon Lidmaatschap als je afstudeert. Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze regeling en met het feit dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand dat in de toekomst, gedeeltelijk of geheel, kan worden aangewend omwille van verenigingsdoeleinden. Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgespeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ga terug naar de website
 
* geeft verplicht aan
Maak een keuze
Straat en huisnummer
Email Marketing Powered by Mailchimp