Stichting Schaakschool Indische Buurt is in 2007 begonnen als een initiatief van een vader (Mustapha El Jarmouni; genomineerd voor “Amsterdammer van het jaar”2013) die zijn zoon en enkele vriendjes uit de buurt zijn passie voor schaken doorgeeft. Al snel bleek dat bij meer kinderen grote belangstelling bestond voor de schaaksport, 
Jaarlijks schaken ongeveer 350 kinderen mee met de schaakactiviteiten van de schaakschool. Naast naschoolse schaaklessen in Amsterdam Oost organiseert de schaakschool schaaktoernooien; ( chessleague) maandelijks maken vele kinderen uit de buurt op laagdrempelige wijze kennis met het schaken, elkaar en andere verenigingen. De toernooien zijn een groot succes. 


www.checkmemove.nl

Focus op activiteiten met en voor het kind, de ouders in de buurt 

De schaakschool brengt kinderen die opgroeien in achterstandswijken in Amsterdam Oost in contact met verschillende culturele en educatieve activiteiten (met als belangrijkste thema Schaken) waar zij normaal gesproken niet aan mee (kunnen) doen. Er is ruim aandacht voor de deelnemers en ouders, de buurt, het interactief spelen en concentreren. De aanpak van Schaakschool Indische Buurt draagt bij aan de participatie van ouders en de sociale cohesie in een buurt.l. De schaakschool werkt tevens nauw samen met welzijnsinstellingen, scholen en andere burgerinitiatieven. 


Maandelijks schaaktoernooi voor jeugdspelers 

De “Chess League” toernooien zijn voor iedereen toegankelijk en maken de schaaksport bekend bij de buurtbewoners. Bovendien ontmoeten kinderen, ouders en buurtbewoners elkaar en spelen de deelnemers samen. De toernooien organiseert de schaakschool in samenwerking met de schaakclubs.
* geeft verplicht aan
Email Marketing Powered by MailChimp